International School of Sequential Energy System Tuning (ISoSEST) – Международната школа по SEST – функционира практически от 2012 година.

В рамките на Школата се провежда обучение по SEST в Израел, България, Русия, Украйна, Беларус.

Школата има три действащи филиала – израелски, български и руски.

За да се включите в обучение в ISoSEST, трябва да се обърнете към директора на съответния филиал.

 

 

Обучението по SEST в Школата се провежда в няколко модула. Към настоящия момент модулите са три. Програмата на обучението се състава така, че още след първия, базов, модул ученикът може пълноценно да прилага получените умения на практика. Всеки следващ модул задълбочава знанията и уменията на ученика, разширявайки способностите му да решава възникващите пред него клинични задачи. След преминаване на Трети модул на обучение, обучаващият се вече получава пълния набор от необходими теоретични знания и практически умения за тяхното прилагане.

С това, разбира се, обучението не приключва…

Допълнителна форма на обучение са мастеркласовете, чиято тематика зависи от индивидуалните потребности на учениците. Участието в мастеркласовете не е задължително, но опитът на преподавателите в Школата показва, че то е крайно желателно.

Независимо, че методът SEST съществува вече над 15 години, той продължава да се развива стремително – логично се развива и променя и програмата на Школата, както и формите на обучение.

Нашата Школа подготвя не само специалисти по SEST, но вече и преподаватели, които са способни да водят пълноценно обучение по SEST, действайки под егидата на Школата. За България това са д-р Станка Хараламбиева и д-р Румен Стойчев.

Обучението в International School of SEST е отворено за всички желаещи, но е логично то да е по-ефективно при специалисти, които вече притежават някакъв предварителен опит в мануалната работа.

Ние с радост каним да се обучават в Школата мануални терапевти, остеопати, специалисти по китайска медицина, физиотерапевти (рехабилитатори, кинезитерапевти), приложни кинезиолози, Боуен терапевти…