Руският филиал организира и провежда семинари в различни градове на Русия – Москва, Санкт Петербург, Краснодар, Нижни Новгород, Челябинск.

Главен координатор на руския филиал е Татяна Макаренко. Тя е и официален преподавател в Школата.

Организатор на семинарите в Челябинск е Наталия Розгон.