Скъпи колеги настоящи и бъдещи SEST-овци,

Необходимостта от периодично издание, посветено на метода SEST, зрее отдавна (както и идеята за такова), но едва към края на 2016 година се събраха достатъчно благоприятни обстоятелства за осъществяването на този проект.

Ние ще се стремим да поддържаме повече или по-малко редовно издаване на нашето онлайн списание.

То ще излиза на руски и на български език като между двете версии – логично – ще има известни разлики. (Т.е. очаквайте и българската версия на SESTime 1.)

Успехът на този проект ще зависи до голяма степен от Вас, колеги, защото на практика той е наша обща рожба. Всеки от Вас може да стане автор, да предлага идеи как да изглежда списанието ни и какво да съдържа, да предлага теми, които според Вас би било интересно да разгледаме.

Ние планираме да публикуваме материали по всички аспекти на SEST – теоретични, практически, изследователски, интересни случаи от практиката, отговори на ваши въпроси и пр. С една дума, всичко онова, за което именно са предназначени подобни професионално насочени издания.

Ние вярваме, че списанието ще послужи като открит форум за свободна обмяна на мнения и като помощник на начинаещите SEST-терапевти и ще спомага за разпространението на метода SEST.

Ние се надяваме, че първият брой на нашето професионално онлайн списание SESTime ще бъде посрещнат с интерес от ваша страна.

SESTime е достъпен безплатно и така ще бъде винаги. Ние ви молим – отнасяйте се към него грижовно и с уважение и когато препечатвате части или цели материали от SESTime, винаги го посочвайте като източник.

За да изтеглите първия брой на SESTime, кликнете върху надписа по-долу.

Свалете SESTime 1

Моля, напишете електронната поща, на която желаете да получите линка за сваляне на SESTime.