SEST 1 – Базово ниво – състои се от две части теоретичен и практически модул.

Водещ е създателя на метода SEST Борис Шойтов Ph.D

Теоретичен модул: видеолекции с хорариум 12 часа.

Практически модул с хорариум 14 часа в два дни.

Дата и място за практическия модул се определят, когато се събере група от 5+ човека

Цена общо за двата модула 930 лв.
Цена за двама записани 1760 лв. до края на 2023 г.
Можете да платите на 2 части:
– Теоретичен модул 450 лв. включва видеотеория + учебник,
– Практически модул 480 лв., включва помагало.

 Обучението SEST е многостепенно – 3 нива и мастеркласове, като всяко следващо надгражда предходното.

МОЖЕТЕ ДА ПРАКТИКУВАТЕ ВЕДНАГА СЛЕД ЗАВЪРШВАНЕ НА ПЪРВО НИВО.

За въпроси, свързани с участието Ви в SEST обучение, позвънете на тел. 0879865515 Координатор

Програма на модул теория 

Лекция 1

Какво представлява SEST.

Основни принципи. Идея на метода.

Понятие за краниосакрална система.

Анатомия и физиология на краниосакралната система.

Лекция 2

Понятие за системата цзин-ло.

Вътретъканната подвижност като една от формите на проявление на Ци.

Взаимовръзка между краниалната и каналната системи.

Лекция 3

Какво представлява базовият диагностичен алгоритъм на SEST.

Обект на диагностика.

Различни нива на диагностичния процес.

Препятствия пред провеждането на диагностика и начини за тяхното отстраняване.

Лекция 4

Различни нива на диагностичния процес.

Понятие за фокуси на нарушението.

Формиране на диагностични мудри или hand-modes.

Лекция 5

Понятие за акупунктурни точки.

Точки У Син.

Биомеханичен смисъл на точките У Син, тяхното влияние върху биодинамиката на краниалния механизъм, последователност за въздействие върху точките.

Лекция 6

Определяне на откритите за въздействие точки и характера на въздействие върху тях.

Метод за въздействие върху акупунктурните точки в SEST.

Пълен базов алгоритъм 

Имате възможност да изслушате пълната версия на Лекция 1 от Базовия модул на обучението по SEST. Изнася я създателят на метода Борис Шойтов.