Зад гърба си имам богата 30 годишна практика в различни области на алтернативната медицина.

Започвайки кариерата си с класически лечебен масаж и притежавайки опит в китайската оздравителна гимнастика Тай Цзи Цюань, създадох свой стил на масаж, обединяващ принципа на движение в китайската гимнастика и конкретни масажни прийоми. Той позволява движенията на масажиста да бъдат по-оптимални и ефективни.

По-нататък продължих своето професионално образование, преминавайки обучение по физикална медицина и рехабилитация под ръководството на проф. Касванде (Латвия).

Имах щастливия шанс да получа знания по краниална терапия непосредствено от знаменития специалист в тази област проф. Виола Фрайман (САЩ).

Изучавал съм техниката на миофасциалното освобождение при д-р Фосгрен (Дания), а висцерални манипулации (мануална терапия на вътрешни органи) в Upledger Institute (САЩ).

Традиционна китайска медицина съм учил при професорите Чжу Шумин и Лю Чжаоцянь (Китай). По-нататък преминах продължителен стаж по иглотерапия под ръководството на проф. Гутман (Израел).

Още в началото на своята практиката си разбрах, че прилагането на чисто физически подход към лечението е недостатъчно, а трябва да се отчитат и психо-емоционалните аспекти на личността на пациента. Търсенето на такива подходи ме доведе до среща с класическата хомеопатия, която изучавах в школата “Via Homeopatica” в Израел, а също и на семинари и клинични практики по цял свят: при проф. Витулкас (Гърция), д-р Прафул Виджейкар и д-р Аджит Кулкарни (Индия), Ян Схолтън, Франс Вермюлен и Хари ван дер Зее (Холандия) и много други.

Осъзнаването на взаимовръзките между енергийната система на човека и неговия психо-духовен свят насочи вниманието ми към приложната кинезиология, която изучавах под ръководството на проф. Василиева (Русия) и към енергийната психология.

В резултат от съчетаването на методите на кранио-сакралната терапия, традиционната китайска медицина и приложната кинезиология разработих в сътрудничество с Ян Бергер оригиналния метод SEST (sequential energy system tuning – последователно настройване на енергийната система), който дава уникална възможност за индивидуален подход към лечението, отговарящ в пълна степен на потребностите на болния във всеки отделен случай.

Аз съм експерт-графолог и използвам методите на научната графология в психодиагностиката, която провеждам; работя, също така, над внедряването на научната графология в класическата хомеопатия.

Повече от 10 години бях водещ преподавател съм в Института за комплементарна медицина (Израел), а също така съм преподавал краниална терапия и Университета Бар-Илан в Тел Авив, Израел.

Понастоящем водя активна частна лечебна практика в Израел и преподавам метода SEST в различни държави.

 

Имам честта да съм директор и един от създателите на International School of SEST.