Неповторимият метод за диагностика и лечение SEST (Sequential Energy System Tuning – Последователно настройване на енергийната система) интригува все повече българи, а неговото навлизане в България вече има вълнуваща история, за която разказваме тук.

Тази история е важна, защото на мнозина от Вас предстои да се срещнете със SEST – като студенти или като пациенти.

 

SEST комбинира по оригинален начин огромните възможности на кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина. Методът е плод на вдъхновението Борис Шойтов и Ян Бергер.

 

 

С Борис Шойтов се запознахме през 2009 година на един международен семинар по хомеопатия.

През 2011 година вече проведохме първия семинар с него в България. (Това беше и първият му семинар изобщо.) Семинарът се проведе офлайн, в Добрич и на него преминаха Първо ниво на обучение десетина колеги. Няколко месеца по-късно преминахме и Второ ниво, а след още няколко – и Трето ниво.

Това беше период изпълнен с много вълнение от срещата с един истински нов свят. Но прилагането на новите знания и умения на практика се оказа трудно, по много причини. На първо място, дори и на базисно ниво кранио-сакралната терапия беше дотолкова нова за нас материя, че искаше доста време, за да започнем да я осъзнаваме правилно. Да не говорим за традиционната китайска медицина, която тогава познавахме само на любителско ниво.

 

Междувременно, обаче, и други държави „откриха” SEST и Борис Шойтов и поканите към него за обучение зачестиха – от Украйна, Беларус, Русия, Израел. Ние тук, в България, също имахме нужда от срещите си с него.

За кратко време SEST-общността стана твърде многобройна и Борис беше все по-затруднен „да огрее” навсякъде.

 

Логичното решение на проблема беше да променим формата на теоретичната част от обучението и след няколко месеца здрава и качествена работа ние го сторихме.

Около 2 години обучението изглеждаше по следния начин:

  • 12 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Първо ниво.
  • Други 8 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Второ ниво.
  • Трето ниво представляваше тридневен офлайн семинар.

Това обучение преминаха няколко десетки колеги, голяма част от които вече практикуват с голяма посветеност и успех.

 

Но междувременно реалностите се променяха много бързо.

SEST навлезе в етап на стремително развитие като теория и практика. Борис и Ян, вече и с нашето участие като техни ученици, откриваха все по-дълбоки връзки между SEST и други холистични дисциплини, както и нови и нови възможности за приложение на метода.

През есента на 2015 година се наложи да проведем и трите нива едно след друго. Вече започвахме да се задъхваме.

 

Междувременно, „изобретихме” нова форма на общуване, която позволи своевременно да споделяме новостите – SEST-FEST. Първите три феста се проведоха в Бургас през юни на 2015, 2016 и 2017 година.

След SEST-FEST 2016 организирахме и първия МастерКлас с Борис Шойтов, който се проведе в София през есента на 2016. Просто потребностите на всички, завършили Трето ниво, го налагаха.

 

Но вече осъзнавахме очевидния факт, че и този формат на обучение чувствително „отеснява” и вече е недостатъчен, за да получат обучаващите се цялото интелектуално и духовно богатство, което учителите ни натрупаха и което искрено желаят да ни предадат.

 

Затова решихме и пристъпихме към коренна реорганизация на обучението по SEST в България.

От началото на 2017 година то вече се състои от 3 задължителни модула, всеки от които е с продължителност 6 дни.

Тези 3 задължителни модула обхващат всичко, което се изучаваше на съответните нива от стария формат, но с обширни допълнения, включващи много повече теория на кранио-сакралната медицина и традиционната китайска медицина и много, много повече практика.

 

Обучението вече се води в International School of SEST, чийто първи филиал (извън Израел, разбира се) беше учреден в България.

 

Познавайки метода и особено Борис Шойтов, аз без колебание мога да гарантирам, че при активна и съвестна работа от страна на курсиста още на следващия ден след приключването на Модул 1 той или тя може да прилага SEST пълноценно и успешно.

Модул 2 добавя нова теория (работа с т. нар. „чудесни съдове“) и още много практика, което задължително ще повиши успеваемостта на терапевта.

Модул 3 без друго открива съвсем нов хоризонт пред SEST-терапевта, защото му дава инструментариума да работи с нивата на шаблоните и конституцията.

 

Най-вероятно, до реалното приключване на Модул 3 Борис и Ян вече ще са систематизирали и материала за Модул 4. Да сме живи и здрави да доживеем и ще се убедим.

 

Почти сигурно е, че ще продължим да залагаме и на МастерКласовете като начин да добавяме нови аспекти към изкуството SEST, произтичащи от естествената му връзка с най-различни и перспективни методи като кинезитерапия, мануална терапия, приложна кинезиология и др.

 

Продължаваме да издигаме на качествено ново ниво SEST-FEST като форум, позволяващ да се запознаваме с най-най-новите открития на учителите ни, с оригиналните хрумвания на различни специалисти, добавили SEST към арсенала си, с нови предизвикателства пред творческите ни способности.

 

Решени сме да подсигурим обучаващите се и с необходимата литература.

ХомеоХелп има честта да е издател на първия учебник по SEST – „SEST Базовый уровень”, включващ теорията от досегашното Първо ниво.

Вече имаме този учебник и на български език.

В края на 2016 година излезе от печат и том 2 на учебника – „SEST Чудесные сосуды”.
Вече работим по издаването на българската му версия.

През 2017 година планираме да издадем и няколко помагала, фокусиращи се върху различни аспекти на кранио-сакралната терапия, традиционната китайска медицина и други науки от гледна точка на потребностите на SEST-терапевта.

Започнахме активна работа и по съставянето и издаването на „Атлас по SEST“.

Така студентите ни ще разполагат с всичко необходимо, за да гонят върха на собствените си способности.

Следващият Модул 1 вече е насрочен. Той ще се проведе в София през октомври 2017.

Веднага след него, на същото място, ще се проведе и Модул 2.

Модул 3 е в плана за 2018 година. Остава само да се фиксира датата за началото му.

През септември 2017 в София очаквайте и Първо ниво по Кранио-сакрална терапия.

 

А ние очакваме новите ентусиасти.