Прочувствеността не е сред типичните характеристики на човека, успял да проникне в дълбините на древната източна мъдрост.

Затова не възприемайте словата, написани по-долу от Борис Шойтов като прочувствени.

Прочетете ги със спокойно съзнание и вникнете в тях.
И тогава те ще разкрият пред вас истинския си смисъл…


Ето, вече 15 години моят живот е посветен на развитието на диагностично-лечебната система SEST.

Може да прозвучи малко високопарно, но как да говориш другояче за това, с което се занимаваш от сутрин до вечер?

Естествено, никой метод не може да се просъществува, ако го прилага и развива само един човек. Затова и през последните 5 години постоянно пътувам. Посещавам различни страни и различни градове, стараейки се да запозная колкото може повече хора със SEST.

Основната ми задача е да могат специалисти от различни направления на „мануална работа“ с човека (масажисти, мануални терапевти, остеопати, кинезиолози, рехабилитатори, специалисти от областта на китайската медицина…) да почувстват интерес към тази система, да видят нейния потенциал и ефективност и да помогнат за по-нататъшното й развитие.

За щастие, тези хора стават все повече. Все повече са хората, за които SEST се превръща в основен инструмент за работа. Още не сме толкова много, но с всеки изминал семинар ставаме все повече. И аз съм много благодарен на тези хора. Благодарен съм на всички онези, които съдействат в организацията на нашите срещи, помагайки по този начин на колегите си и на самите пациенти да узнаят какво е това SEST.

15 години – за един човешки живот това е много. За живота и развитието на един метод – малко. Още много предстои да се направи. Както вече казах, за сам човек развиването на такава система е крайно трудно. Сам войн не е войн. Но всеки заинтересуван има възможност да се присъедини към нашия отбор от единомишленици.

Някой ще дойде, ще се поинтересува и ще си отиде. Друг ще остане и ще продължи. И на мен ми се иска да вярвам, че този, който остане, ще привнесе в системата нещо свое, нещо самобитно и интересно.

Аз все още съм достатъчно млад, но вече прекрасно осъзнавам, че животът не е безкраен. Мечтая си методът да продължи да съществува и да се развива и след като тези, които са поставили началото му, вече не са тук.

SEST също е още млад и на мен ми се струва, че е изключително интересно да се намираш до изворите на нещо, което ще продължи да съществува дълго след теб.

Всеки път, когато провеждам семинар, аз се взирам в лицата и в очите на участниците и изпитвам голяма и искрена радост, когато виждам очи, в които се разгаря неподправен интерес. И тогава осъзнавам, че ненапразно съм се откъснал от семейството си, от личния си живот, от общуването с приятелите у дома.

Как бих се радвал очите, за които говоря, да са тези, които сега четат тези думи…