Неповторимият метод за диагностика и лечение SEST (Sequential Energy System Tuning – Последователно настройване на енергийната система) интригува всички повече българи, а неговото навлизане в България вече има вълнуваща история, за която разказваме тук.

Тази история е важна, защото на мнозина от Вас предстои да се срещате със SEST – като студенти или като пациенти.

 

SEST комбинира по оригинален начин огромните възможности за кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина. Методът е плод на вдъхновението Борис Шойтов и Ян Бергер .

 

 

С Борис Шойтов се запознахме през 2009 г. на един международен семинар по хомеопатия.

През 2011 година вече проведохме първия семинар с него в България. (Това беше и първият му семинар изобщо.) Семинарът се провежда офлайн, в Добрич и на него премина Първото ниво на обучението на десетина колеги. Няколко месеца по-късно преминаха и Второ ниво, а след още няколко – и Трето ниво.

Това беше период изпълнен с много вълнение от срещата с един истински нов свят. Но прилагането на новите знания и уменията на практиката се оказва трудно, по много причини. На първо място, дори и на базисно ниво кранио-сакралната терапия беше дотолкова нова за нас материята, че искате доста време, за да започнем да я осъзнаваме правилно. Да не говорим за традиционната китайска медицина, която тогава познава само на любителско ниво.

 

Междувременно, обаче, и други държави „откриха” SEST и Борис Шойтов и поканите към него за обучение зачестиха – от Украйна, Беларус, Русия, Израел. Ние тук, в България, също имахме нужда от срещите си с него.

За кратко време SEST-общността стана твърде многобройна и Борис беше все по-затруднен „да огрее” навсякъде.

Логичното решение на проблема беше да променим формата на теоретичната част от обучението и след няколко месеца на здравеопазването и качествената работа, която го храним.

Около 2 години обучението изглеждаше по следния начин:

  • 12 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Първо ниво.
  • Други 8 онлайн-лекции плюс 3-дневно практическо обучение формираха Второ ниво.
  • Трето ниво представлява тридневен офлайн семинар.

Това обучение минаха няколко десетки колеги, голяма част от които вече практикуват с голяма концентрация и успех.

Но междувременната реалност се променя много бързо.

SEST навлезе в етап на стремително развитие като теория и практика. Борис и Ян, вече и с нашето участие като технически ученици, разкриващи всички по-дълбоки връзки между SEST и други холистични дисциплини, както и нови и нови възможности за приложение на метода.

През есента на 2015 година се наложи да проведем и трите нива едно след друго. Вече започвахме да се задъхваме.

Междувременно „изобретихме” е нова форма за общуване, която позволява своевременно да споделяме новостите – SEST-FEST. Първите три феста се проведоха в Бургас през юни на 2015, 2016 и 2017 година.

След SEST-FEST 2016 организирахме и първия MasterKlas с Борис Шойтов, който  се проведе в София през есента на 2016 г. 

Но вече осъзнавахме очевидния факт, че и този формат на обучението чувствително „отеснява” и вече е недостатъчен, за да получат обучаващите се цялото интелектуално и духовно богатство, което учителите ни натрупаха и което искрено желаят да ни предадат.

Ето защо решихме и пристъпихме към коренна реорганизация на обучението по SEST в България .

От началото на 2017 г. то вече се състои от 3 задължителни модула, всеки от които бе с продължителност 6 дни.

Тези 3 задължителни модула обхващат всичко, което се изучава на стойността на нивата от стария формат, но е обширно допълнение, включващи много повече теория на кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина и много, много повече практика.

Обучението вече се водеше в International School of SEST , чийто първи филиал (извън Израел, разбира се) беше учреден в България.

Познавайки метода и особено Борис Шойтов, без колебание може да гарантирам, че при активна и съвестна работа от страна на курсиста, още на следващия ден след приключването  на  Модул 1 той или тя може да приложи SEST напълно и успешно.

Модул 2 добавя нова теория (работа с т. нар. „чудесни съдове“) и още много практика, което гарантирано ще повиши успеха на терапевта.

Модул 3  открива цял нов хоризонт пред SEST-терапевта, защото му дава инструментариума да работи с нивата на шаблоните и конституцията.

Почти сигурно е, че ще продължим да залагаме и на Мастеркласовете като начин за добавяне на нови аспекти на изкуството на SEST, произтичащи от естествената му връзка с най-различни и перспективни методи като остеопатия, кинезитерапия, мануална терапия, приложна кинезиология и др.

Решихме да подсигурим обучаващите се и с необходимата литература .

ХомеоХелп има честта да е издател на първия учебник по SEST – „SEST Базовый уровень”  („SEST Базово ниво“), включващ теорията от достигнато Първо ниво.

Имаме учебника и на български език .

В края на 2016 година излеза от печат и том 2 на учебника на руски и български – „SEST Чудесные сосуды”   ( „SEST Чудесни съдове „)

През 2017 година започнахме планиране за издаване и няколко помагала, фокусирайки се върху различни аспекти на кранио-сакралната терапия, традиционната китайска медицина и други науки от вида на нуждите на SEST-терапевта.

Започнахме активна работа и по съставяне и издаване на „Атлас по SEST“ .

Така студентите ни разполагат с всичко необходимо, за да гонят върха на собствените си способности.

Пандемията предизвика много световни промени и в крак с тенденциите, ние отново реорганизирахме провеждането на обученията ни.  От средата на 2021 година, всяко обучение е разделено на модули теория и практика. Теорията се провежда он-лайн, а практическата част в зали в София и Варна.

С програмата за обученията ни, можете да се запознаете в нашият КАЛЕНДАР НА СЪБИТИЯТА 

👉По всякакви въпроси за  ISOSEST – можете да се свържете с  Галина Радославова на тел. 0879865515
Следвайте ни във Facebook 

Очакваме ви.