В исторически план, българският филиал на ISoSEST е първият филиал на Школата.

Той работи много активно за популяризирането и развитието на метода SEST, както в България, така и в други страни.

Случи се така, че новите семинари и мастер-класовете преминават своето „първично изпитание“ именно в България.

Българският филиал е и организатор на летния фестивал „SEST-FEST“, който се провежда вече традиционно през юни в прекрасния град Бургас.

Директор на българския филиал е д-р Румен Стойчев.

В рамките на филиала се провеждат обучения също и по кранио-сакрална терапия и перцептивна остеопатия. Уменията, които студентите развиват на тези обучения, са много полезни допълнителни инструменти в практикуването на метода SEST.

Понастоящем д-р Румен Стойчев, както и д-р Станка Хараламбиева са официални преподаватели в нашата Школа.