Уважаеми колеги,

Приветствам Ви в нашата Школа!

Международната Школа по SEST функционира вече няколко години и за това време се превърна в истински дом за всички, които са го изучавали, изучават го в момента или плануват да изучават метода SEST.

По своята същност, нашият метод се явява универсален език, който помага на специалисти от различни направления на алтернативната медицина да се разбират помежду си.

В този смисъл, аз бих искал да гледам на нашата Школа не само като на образователна платформа, но и като място за общуване и съвместно развитие.

В съвременната култура набира скорост тенденция към синтетично творчество – всичко най-интересно се случва на границите между различни жанрове и направления. Аз смятам, че и в нашата област произтичат аналогични явления. Методът SEST, бидейки органичен синтез на кранио-сакралната концепция и класическите принципи на китайската медицина, позволява на всеки, практикуващ тези направления, да ги разбере по-дълбоко и да намери своя неповторим стил на работа.

Вярвам, че всеки, които преминава обучение в нашата Школа, не само ще прилага метода SEST в ежедневната си практика, но и ще даде свой уникален принос в развитието на метода.

Именно това е главната задача на международната Школа по SEST.

Борис Шойтов

Директор ISoSEST

*******************************************************************************************

Уважаеми колеги,

Приветствам Ви в нашата Школа!

 

Приветствам Колегите, които вече практикуват SEST. Очаква Ви дълъг и още по-вълнуващ път, по който ще бъдете възнаградени с дълбоко професионално и чисто човешко удовлетворение.

Приветствам новите ни Студенти. Предстои Ви да научите изумително интересни неща, които ще направят Човека, Света и самите Вас много по-красиви и разбираеми.

Приветствам нашите Пациенти. Да вървите към оздравяването си по пътя на SEST, освен че е по-напряко, е и несравнимо по-приятно, а и по-обогатяващо, защото Ви помага да разбирате как функционира организмът Ви.

Като синтез между две велики науки – кранио-сакралната терапия и традиционната китайска медицина – SEST сам по себе си е велика теория, която прелива много плавно и естествено в практиката.

А целта и на теорията, и на практиката SEST е Вашето добруване, уважаеми наши колеги, студенти и пациенти.

д-р Румен Стойчев

Директор на българския филиал на ISoSEST