International School of SEST набира група за обучението по
SEST – Базово ниво.


Базовото ниво на обучението по SEST се състои от теоретична част (дистанционно обучение) и практически модул.

Дистанционното обучение (теоретичната част) обхваща 6 лекции на основателя на метода Борис Шойтов. Когато бъдат регистрирани за участие, курсистите получават достъп до видеозаписите на лекциите.

Записите и презентациите към тях са качени в затворена фейсбук група, където  се обсъждат и всички въпроси, свързани с обучението.
Презентациите към всички лекции са достъпни за сваляне на външен носител.
Сваляне на видеозаписите на лекциите на външен носител не е позволено и не се толерира.

Практическият модул ще се проведе през 2022 година и ще бъде воден от създателя на метода SEST Борис Шойтов Ph.D.
Практическият модул е двудневен, по 8 академични часа в ден.

Точните дати и място за провеждане на практическия модул ще бъдат уточнени след сформирането на групата.

В дните на практическото обучение ще бъде отработван пълният базов алгоритъм, ще бъдат изучени и прилагани методите за въздействие върху откритите за въздействие точки и ще бъдат разяснени принципите на краниална работа в SEST.

Учебните занимания започват всеки ден в 9.00 часа и приключват в 17.00 часа.

Повече за SEST и неговият създател можете да видите ТУК 


Програма на онлайн лекциите от обучението по SEST – Базов модул

Лекция 1.

Що е SEST.

Основни принципи. Идея на метода.

Сега имате възможност да изгледате цялата Лекция 1 в нашия youtube-канал.

Това, безспорно, ще Ви помогне да вземете правилно за Вас решение.

Лекция 2.

Понятие за системата цзин-ло.

Вътретъканната подвижност като една от формите на проявление на Ци.

Взаимовръзка между краниалната и каналната системи.

Лекция 3.

Що е базов диагностичен алгоритъм в SEST.

Обект на диагностика.

Различните нива на диагностичния процес.

Препятствия пред провеждането на диагностиката и начини за тяхното отстраняване.

Лекция 4.

Различните нива на диагностичния процес.

Понятие за фокуси на нарушението.

Лекция 5.

Построяване на диагностични мудри или hand-modes.

Лекция 6.

Понятие за антични точки на каналите.

Биомеханичен смисъл на античните точки и тяхното влияние върху биодинамиката на краниалния механизъм.

Античните точки като точки за „вход“ в краниалната система.

Определяне на откритите за въздействие точки и характера на въздействието върху тях.

 


Таксата за участие в обучението по SEST – Базов модул е 850 лева (включва дистанционното обучение и практическия модул).
За колеги, които вече са преминавали Първо ниво или Първи модул по SEST,
таксата за участие в Базовия модул е 510 лева.


По всякакви въпроси, свързани с участието Ви в SEST – Базов модул, се обръщайте към

Галина Радославова на тел. 0879865515.