International School of SEST организира семинар по SEST Второ ниво – „Чудесни съдове“.


След като в Базовия модул по SEST усвоихме базовия диагностичен алгоритъм и работата с основните акупунктурни канали, във Второ ниво на обучението по SEST добавяме теоретичните аспекти и практическата работа с т. нар. „Чудесни съдове“.

Провежда се в 2 Модула –Теория и практика

Модул Теория – Онлайн, 4 лекции по 3 часа, един път в седмицата, начало от 11.02 до 03.03.2022г.

Модул Практика – 2 дни по 8 часа в зала – 19 и 20 март 2022г. в гр.София.

Учебните занимания започват всеки ден в 09.00 часа и приключват в 17.00 часа.

Водещ:  създателя на метода SEST Борис Шойтов Ph.D 


Програма на Второ ниво от обучението по SEST – „Чудесни съдове“

Лекция 1.

Понятие за чудесни съдове. История на въпроса. Основни функции.

Лекция 2.

Чудесните съдове Чун Май, Жень Май, Ду Май.

Топография. Функции. Патология.

Лекция 3.

Чудесният съд Дай Май, съдове Вей, съдове Цзяо

Топография. Функции. Патология.

Лекция 4.

Образуване на двойките чудесни съдове в светлината на даоистката и конфуцианската космологии.

Лекция 5.

Анатомия на мембраната за взаимно натежение – Reciprocal Tension Membrane  (RTM).

Лекция 6.

Прояви на чудесните съдове на нивото на краниалната механика.

Практически занимания: изработване на умението за изслушване на подвижността на RTM.

Лекция 7.

Чудесните съдове в рамките на диагностичния алгоритъм.

Лекция 8.

Варианти на нарушения на чудесните съдове.

Практически занимания: отработка на разширения диагностичен алгоритъм.

Лекция 9.

Техника за въздействие.

Точки на фиксация на теменната кост.

Практически занимания: отработка на разширения диагностичен алгоритъм; отработка на техниката за въздействие върху точките за управление на чудесните съдове; търсене и отстраняване на точките на фиксация на теменната кост;

Лекция 10.

Психо-духовна функция на чудесните съдове в структурата на личността.

Лекция 11.

Допълнителни прийоми за диагностики и лечение на чудесните съдове в SEST.

Практически занимания: отработка на допълнителните прийоми за лечения.

Хорариум: 24 часа.

 


Таксата за участие в обучението по SEST Второ ниво – „Чудесни съдове“ е 850 лева.
За колеги, които вече са преминавали Второ ниво, таксата за участие е 510 лева.

При внасянето на таксата посочете като основание „СЕСТ 2″, ако е за цялото обучение, ако е за модул пишете „СЕСТ 2/1“ или „Сест 2/2“.

Ако желаете фактура, изпратете необходимите данни на Viber 0879865515 и направете плащането от името на фирмата или лицето, което желае фактурата.


По всякакви въпроси, свързани с участието Ви в семинари и обучения, се обръщайте към

Галина Радославова на тел. 0879865515.