Мастеркласът „Дао на Перцепцията“ е предназначен за специалисти, практикуващи SEST, кранио-сакрална терапия  и/или перцептивна остеопатия, както и за всеки, който иска да усъвършенства умението си за микрокинестетично възприятие.

В задачите на този мастерклас влиза усъвършенстването на качествата осъзнатост, присъствие и неутралност на специалиста като необходими условия за успешна работа на SEST-терапевта, кранио-сакралния терапевт, остеопата…


Основни теми на мастеркласа:

 1. Дао – нашето всичко…
  Дао е това, благодарение на което се формира всичко съществуващо. Нашата работа изисква особено състояние на съзнанието – „Присъствие“. Присъствието е това, благодарение на което се формира перцепцията и цялата ни работа.
  Практика на присъствие в себе си, в системата на пациента, в движението.
 2. Окото не вижда това, което умът не знае или модели, модели, модели…
  Нашето възприятие за случващото се в системата на пациента се гради върху наличния у нас предварителен модел на това, което трябва да усетим, т. е. нашето съзнание моделира реалността на нашето възприятие.
  Практика на привеждане на различните модели на възприятие под общ знаменател.
 3. С какво работим или откъде растат ръцете?
  С ръцете ли работим, или със съзнанието?
  Практика на насочване на вниманието върху различни тъканни слоеве. Синхронизация и синтонизация с тъканите.
 4. Неутралност и Центрираност – а нужни ли са ни?
  Неутралност и Центрираност са двете необходими качества за ефективна перцепция.
  Практика на осъзнаване и регулиране на перцептивното поле.
 5. Сред всички среди срединният Път е най-важен…
  Срединната линия (midline) – какво представлява и защо?
  Практика на осъзнаване на срединната линия, работа със срединната линия, перцепция чрез срединната линия.
 6. 1+1=3 или с каква гарнитура се яде холизмът?
  Операторът и пациентът представляват единна система на динамично функциониране. Когато операторът (остеопатът) се докосва до пациента, той се включва в неговата динамична система и се образува нова единна система оператор-пациент. Този аспект трябва винаги да се има предвид при динамична диагностика. Непрецизното включване „плаши“ системата на пациента, изкривявайки нашата представа за това, което се случва в нея. Ние трябва да се научим как да „влизаме“ в системата и как да „излизаме“ от нея без да оставяме следи.
 7. Внимание, внимание… говори съзнанието…
  Практика на осъзнатата работа.

Преподавател
Това е мастерклас на Борис Шойтов.

Време на провеждане

 • 06 – 07 май 2019
 • Учебните занимания започват всеки ден в 10.00 часа и приключват в 17.30 часа

Място на провеждане


Таксата за участие е 590 лв.

Желателно е да бъде платена по банков път най-късно до 15 април.


Как става регистрацията за участие?

 • Ако сте взели решение да участвате в този мастерклас, попълнете формата за записване и ни я изпратете колкото е възможно по-рано или уведомете организатора по друг удобен за Вас начин.

NB!

 • Не изчаквайте със своята заявка за участие, защото така поставяте под въпрос сформирането на групата и провеждането на мастеркласа.

Попълнете формата за записване, за да може да държим обратна връзка с Вас.


 

Сумите за участие следва да бъдат привеждани по следната банкова сметка:

Уникредит Булбанк АД – клон Добрич
BG60 UNCR 7000 1521 5031 60
BIC: UNCRBGSF
„ХомеоХелп Холистик Скуул“ ДЗЗД

При внасянето на таксата посочете като основание „Мастерклас Дао“ и двете имена на участника.

Ако желаете да Ви бъде издадена фактура, попълнете формата по-долу.

Ще получите електронна фактура на посочената от Вас електронна поща, а като основание за плащането посочете номера на фактурата.По всякакви въпроси, свързани с участието Ви в курса, се обръщайте към

д-р Румен Стойчев на тел. 0886325905 или ел. поща school@isosest.com