Тялото знае всичко!

Това е основният принцип на остеопатията. SEST ни приближава максимално към общуването с тялото и до разбирането на причините за заболяването.

Методът SEST работи тук и сега! Това е много хармонична система за отстраняване на причините за болестта, основана на знанията от кранио-сакралната терапия в съчетание с принципите на традиционната китайска медицина.

Усвоилият метода SEST може да си бъде самодостатъчен и успешен в лекуването на много заболявания.

Борис Шойтов е прекрасен преподавател и интересен човек, който дава в достъпна форма новата информация и практическите знания.

Олег Гулаков